top of page
doprezentacji.png
numery.jpg

Szanowni Państwo!
 

W dniu 12 kwietnia 2024 roku odbędzie się XI Konferencja Naukowa pod patronatem międzynarodowego czasopisma Journal of Health Policy and Outcomes Research. Konferencja odbędzie się na platformie zoom, a udział w niej jest bezpłatny (po uprzedniej rejestracji).
 


prof. Karina Jahnz-Różyk (Redaktor Naczelna JHPOR)

dr Monika Szkultecka-Dębek (Zastępca Redaktor Naczelnej JHPOR)

dr Joanna Lis (Zastępca Redaktor Naczelnej JHPOR)

Program

sponsorzy3.png
bottom of page